Để lại phản hồi

Your email address will not be published.

1 Comment

  1. Hoang
    01/12/2021 @ 2:12 pm

    Thẻ ảo này có thể nhận thanh từ các Network hoặc Amazon không?

    Reply