Hướng dẫn rút tiền về từ tài khoản Payoneer

Không như Paypal, với tài khoản Payoneer bạn có thể rút tiền về thông qua 2 cách là rút trực tiếp ở cây ATM và rút thẳng về tài khoản ngân hàng Việt Nam. Với những bạn có số dư thấp < 50$ thì chỉ có thể rút tiền thông qua các cây ATM có biểu tượng logo […]